BİR İNŞAAT MÜHENDİSİNİN GELECEĞİ

0
1273

İnşaat mühendislerinin yönetim, üretim, araştırma ve geliştirme alanında birçok çalışma olanağı vardır:

 

§  Proje; dizayn-tasarım-boyutlandırma da denir, hesaplar ve çizimlerden oluşur, Mimari yerleşim ve ince işler detay projelerinden sonra yapılan projelerdir.

 • Planlama; maliyet hesabı, iş programı, malzeme, işgücü ve yöntem belirleme
 • Yapım; inşaat
 • Denetim; bütün yukarıda yapılan işlerin kontrolu

işleri ile uğraşan temel mühendislik dalıdır.

                            

PROJE PLANLAMASI

Proje Yönetimi belirli bir projenin planlanan hedeflerine ulaştırılması için doğal, insan, para ve teknik kaynaklar ile zamanın nasıl kullanılacağının planlanması, bu planlar çerçevesinde gerekli faaliyetlerin tasarlanması, uygulanması, koordine edilmesi ve denetlen

mesi sürecidir. proje yönetimi kavramının omurgasını;

 • Maliyet
 • Zaman
 • Kalite

olmak üzere üç temel kavram oluşturmuştur.

PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi; uygun tekniklerin, araçların, yeteneklerin ve bilginin kullanılarak inşaat projelerinin planlanması, organize edilmesi, gözetim & denetimi, kontrol edilmesi ve yürütülmesi süreçlerinin tamamıdır. Zaman, bütçe ve kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanılarak projenin öngörülen sürede, tahmin edilen bütçeyi aşmadan ve hedeflenen kalitede bitirilmesini sağlamak proje yönetiminin esas amacıdır.

 PROJE DENETİMİ

Proje denetimi; planlanan ve yapılan projelerdeki eksiklikleri denetlemek

ve düzeltmekle görevlidir. Can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu yeni projelerin modernleşme standartlarına ve kurallarına göre inşa edilmesini sağlar. Kontrolsüz ve çarpık kentleşme önlenmeye çalışılır.

PROJE YAPIMI

En son aşama olarak da tasarlanan projenin fiziksel bir yapıya dönüştürülmesidir. Saha çalışmalarına başlanır.

Bu işleri altta gördüğümüz alt ana bilim dalları içerisinde yapmaktayız. Yani bu ne demek? Mesela ulaştırma alt bilim dalında projeci/planlamacı/ denetlemeci/yönetici vs olarak çalışabilirsiniz

                                   

 1. Ulaştırma ana alt bilim dalı

Ulaşım ile ilgili kanalların inşa edilmesiyle ilgilenen alt daldır. Demir yolu ve kara yollarının tasarlanıp üst düzeyde fayda sağlanmasıyla ilgili çalışmalar sürdürür.

 1. Hidrolik Ana Alt Bilim Dalı

Su ile ilgili tüm tesislerle ilgilenen alt daldır. Arıtma tesisleri, kanallar, barajlar, hidrolik santraller vb. gibi yapıların tamamının tasarımı ile ilgili çalışmalar sürdürür.

 1. Mekanik Ana Alt Bilim Dalı

Mühendisliğin en temel konularından biri olan mukavemet ile ilgili çalışmaları üstlenir. Herhangi bir yapının gerilimi, şekil değiştirmesi, yer değiştirmesi ve yapı elemanlarının boyutlandırılması bu anabilim dalının diğer inceleme alanlarıdır.

 1. Geoteknik Ana Alt Bilim Dalı

İnşaatın yapılacağı arazinin zemini ile ilgilenen alt daldır. Toprak kaymaları, heyelanlar, sel gibi doğal afet durumlarında yapıların dayanıklılık durumlarını incelerler. Zemin etütleri yaparak uygun temel sistemi oluşturmayı sağlarlar.

 1. Yapı Ana Alt Bilim Dalı

Yapı mühendisinin ya da mühendisliğinin amacı; yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik altında, ekonomik ve amaca en uygun olarak boyutlandırmaktır. Yapı anabilim dalı yapı malzemesi, yapı işletmesi, betonarme, ahşap-çelik, yapı statiği olarak beş bölüme ayrılır.

Öğrenciler kullanılmış olan malzemeler ve yapılara gösterdikleri etki hakkında bilgi sahibi olurlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here