APLICATIONS

İnşaat Mühendisliğinde Yaygın Olarak Kullanılan Programlar

İnşaat mühendisliği, insanın hayatını, sağlığını, mülkünü koruyarak insanlığın yaşam koşullarını geliştirir. Toplum çıkarını ön planda tutarak, yaşam kalitesini ve kültürünü geliştirir. İnşaat mühendisi günün...

Leyla Semiz Röportajı

Self-healing Concrete

HOT NEWS