2 (1)

APPLICATIONS

O İŞ ERKEK İŞİ DEĞİL

Güncel tanımıyla mühendis, insanlığın her türlü ihtiyacını karşılamak üzerine çalışan, teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitimi tamamlamış kişilere verilen isim. İnşaat mühendisliği...

Leyla Semiz Röportajı

HOT NEWS